• Twój koszyk jest pusty!

Opis trojszyka

Trojszyki

Chrząszcz długości 3,9-5,1 mm i 1,5-1,9 mm szerokości, ubarwienie czarne, ciemnobrązowe lub rdzawo-brązową z lekkim połyskiem, tylko odnóża i buławka czułków są brązowe. Czułki z 3-członową buławką. Przedplecze 1,5 razy szersze niż jego długość, na środku dość mocno sklepione. Boki przedplecza przed tylnymi kątami lekko wycięte, tylne kąty ostre, wystające . 

Larwa koloru ciemnobrązowego (najciemniej ubarwione larwy z rodzaju Tribolium do 10 mm długości. Poczwarka podobna do innych gatunków.

W Europie występuje w wolnej przyrodzie pod korą drzew, w ulach i w próchniejącym drewnie. Spotykany także w magazynach na produktach spożywczych. Rozwój szkodnika może odbywać się w zakresie 22-35ºC i 10-90% wilgotności względnej. Czas rozwoju jednego pokolenia wynosi 25-30 dni. Najchętniej porażają rozdrobnione produkty pochodzenia zbożowego. Chrząszcze odporne na działanie niskiej temperatury i mogą przezimować w 3-6ºC.
Larwy i osobniki dorosłe trojszyków zjadają produkty magazynowe, w tym pasze, ale straty nie ograniczają się tylko do zjadania. Produkty są zanieczyszczane ich wylinkami, trupami i kałem. Szkodniki powodują również zawilgocenie i zagrzewanie się produktów, przez co pogarszają się warunki ich składowania. Żerując w produkcie chrząszcze trojszyka wydzielają lotne związki zapachowe – chinony, szczególnie intensywnie wtedy, gdy są podrażnione, np. w przegęszczonej populacji. Obecność chinonów w silnie zaatakowanym produkcie zmienia jego właściwości. Produkty nabierają nieprzyjemnego i stęchłego zapachu, mąka zmienia barwę na szarą i jest podatna na rozwój pleśni.